Megújul a versenybírói rendszer a hazai VB jegyében

A VEDAC versenyrendezői csapatának kiemelkedő tagját, Stiglic Editet nevezték ki a Magyar Atlétikai Szövetség Versenybírói Testülete elnökének.

Stiglic Edit hosszú évek óta tevékeny részese nemcsak a VEDAC-os rendezésű veszprémi eseményeknek, hanem a MASZ által szervezett atlétikai világversenyeknek, nemzetközi megméretéseknek is. Hogy csak a legrangosabb viadalokat említsük az elmúlt évekből, a Győrben rendezett Európai Ifjúsági Olimpián és az ifjúsági atlétikai Európa-bajnokságon, valamint a világsztárokat felvonultató székesfehérvári Gyulai Memorialon is meeting menedzserként tevékenykedett, most pedig egy újabb, nagy kihívást jelentő feladatot kapott: a Magyar Atlétikai Szövetség Versenybírói Testülete elnökeként a 2023-as budapesti világbajnokságig – a testület tagjaival közösen – szervezze újjá a magyar versenybírói rendszert.

Vélhetően ez a veszprémi atlétika számára is előrelépést fog jelenteni a versenyrendezés terén, hiszen a VEDAC szűk 30-40 fős és tágabb több mint 100 fős lebonyolító csapatának is lehetősége lesz továbbképezni magát, valamint új érdeklődők is bekapcsolódhatnak a megújuló versenybírói rendszerbe.

Stiglic Edittel a Magyar Atlétikai Szövetség honlapja készített interjút:

Már javában zajlik a felkészülés a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságra és ez adott lendületet, hogy a versenybírók képzése, és a versenybíráskodás szervezése is megújuljon, valamint átlag 40 százalékkal emelkedjen a versenybírók díjazása. Arról, hogy a megújulás pontosan mit jelent, Stiglic Editet, a Versenybírói Testület elnökét kérdeztük.

- Mikor és hogyan merült fel a versenybírói rendszer átalakításának ötlete?

- Évek óta tagja vagyok a Versenybírói Testületnek, így régóta saját bőröm érzem, mennyire időszerű volt már a változás, megújulás. A közelgő világbajnokság jó alapot ad ahhoz, hogy a fejlesztéseket még hamarabb elkezdhessük. Kifejezett célunk, hogy fiatalítsuk a versenybírói csapatot, mert megítélésünk szerint túl magas a szépkorú versenybírók aránya. Mindezek mellett fontos a létszám növelése is minden régióban. Ez utóbbinak nemcsak a vb miatt van jelentősége, hanem a többi verseny zökkenőmentes megszervezése szempontjából is. A versenybírói képzés is megújításra szorul. Szerencsére ez utóbbinak már volt egy jól működő alapja, de szeretnénk egy még erősebb, előre mutató rendszert kidolgozni. A kontaktórás képzést ötvözni az online képzéssel és gyakorlati oktatással. Az új képzési program kidolgozása folyamatban van, és a tavasz folyamán elkezdődnek a különböző szintű bírói képzések. Kiemelt fontosságúként kezeljük azt, hogy mindezt úgy valósítsuk meg, hogy az alapokat több évtizedre előre tudjuk letenni, de közben a szemünk előtt lebegjen a világbajnokság is.

- Pontosan milyen formában újul meg a működésük?

- A testület 4 évre kapott megbízást. Létrehoztunk egy csapatot, amelyben olyan versenybírók kaptak helyet, akik évtizedek óta az atlétika pályán dolgoznak, elhivatottak, de mindemellett projektszemlélettel tudnak gondolkodni. Alapkitétel volt, hogy a testület tagjai közül mindenki aktív versenybíró legyen. Mivel rengeteg feladat lesz, csak úgy tudunk hatékonyan működni, ha ezeket jól elosztjuk egymás között. A Versenybírói Testület 3 részből fog állni. Az egyik alapmunkánk, hogy a versenynaptárban szereplő Magyar Bajnokságok és a régiós versenyek megrendezéséhez biztosítsuk a szükséges bírói létszámot. Ez körülbelül 40 versenyt jelent az idei szezonban. A testületből hárman ezzel foglalkozunk majd. Kopcsay Péter és Lengyelné Palkó Márta segít nekem a bírói hívások összeállításában.

A másik nagy feladatunk a versenybírók képzése, melyet dr. Horváth J. Krisztina fog össze. Terveink szerint létrehozunk egy képzési bizottságot is Horváth Krisztina irányításával. Itt Kerner Péter, Smoczer György, Slezsák Ágnes, Oroszi Zsuzsanna és Gruber Orsolya kapnak helyet.

A képzési bizottság feladatai közé tartozik majd az online- és kontaktórák képzési anyagának kialakítása, az oktatás régiónként való megszervezése, a vizsgáztatás és a teljes folyamat monitoring támogatása országos szinten.  Kopcsay Zoltán a Versenybírói Testület munkájának informatikai háttér feladataiban segít majd.


Gyulai Miklós, a MASZ elnöke és Stiglic Edit a Versenybírói Testület elnöke

- Ha jól tudom, lesz egy mentorbizottság is.

- Igen, ez lesz a másik testület, amit létrehozunk.  Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert olyan meghatározó emberek tudják támogatni és őrző szemekkel figyelni a munkánkat, akiktől sokat tanulhatunk. Ide Gál Lászlót és Rózsa Istvánt kértük fel alaptagnak. Ők fognak abban segíteni, hogy megtanuljuk mindazt, amit a nagy tapasztalattal rendelkező elődeink fontosnak tartanak. Segítik majd priorizálni a feladatokat, és arra is felkértük őket, hívják fel figyelmünket olyan tényezőkre és feladatokra is, amelyek esetleg elkerülik a mi, kevesebbet látott szemeinket, figyelmünket. Nagyon fontos, hogy a hagyományok tisztelete mellett az innovációra is nagy hangsúlyt fektessünk.

- Ez utóbbi hogyan fog megvalósulni?

- Az informatikai fejlődés területén is nagyot kell lépnünk. A szövetség honlapján lévő információs rendszerbe (MIR) bekerülnek a versenybírók is. Őket ezen a felületeken tudjuk majd meghívni a versenyekre, ezáltal modernebb és átláthatóbb lesz a rendszer. Fontos kiemelni, hogy ez lehetőséget nyújt arra is, hogy a bíróink minden eddiginél gyorsabban értesüljenek az esetleges szabálymódosításokról, és hozzájuthassanak a rendelkezésre álló tananyagokhoz. Ezáltal sokkal élőbb, közvetlenebb kapcsolatunk lehet az ország különböző régióiban tevékenykedő versenybírókkal. Természetesen ez egy nagy feladat, mivel az idősebb kollégáknak nem lesz könnyű átállni az online rendszerre.

- Ez akkor egyúttal már feltételezi a fiatalítást is. Mi az, ami még segít ennek a megvalósításában?

- Egyrészt országos szinten versenybíró toborzást kezdeményezünk a tavasz folyamán, amely lehetőséget biztosít minden atlétika iránt érdeklődő leendő bírónak arra, hogy csatlakozzon hozzánk. Vidékiként azt látom, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik megszerették ezt a sportágat és nem akarnak elszakadni tőle. Gondolok itt egykori atlétákra, vagy olyanokra, akik szülőként kerültek a sportág közelébe. Szerintem nekik kivételes lehetőség ez arra, hogy tagjai legyenek ennek a csapatnak.

Másrészt pedig a toborzás után, illetve azzal együtt országos szinten és különböző minősítési fokozatban hirdetünk bírói képzést. Ennek hirdetésében és a toborzásban nagyon számítunk az egyesületekre.

A MASZ rendelkezik egy bírói adatbázissal, amiben rengeteg olyan ember szerepel, aki nem aktív. Nem tudjuk, hogy ennek mi az oka. Előfordulhat, hogy szeretnének hozzánk csatlakozni, de nem kaptak meghívást, vagy a családi helyzetük nem tette lehetővé, hogy a hétvégéket az atlétika pályán töltsék. Őket is megszólítjuk.

Az a két betű, hogy vb hatalmas motiváló tényező nem csak a sportolók, hanem a versenybírók és leendő önkéntesek körében is. Mindenki részese szeretne lenni ennek a páratlan és grandiózus rendezvénynek. Kiemelném azonban, hogy bár a vb a legnagyobb feladat, szakmai elköteleződésünk nem korlátozódik pusztán annak megszervezésére, hanem szem előtt tartjuk, hogy minden verseny fontos. Sajnos azt is el kell fogadni azonban, hogy mindenki nem tud majd bekerülni a vb bírói csapatába.

- A rendszer átalakítása nyilvánvalóan a fejlődést célozza meg. Van más is, amiben változás lesz majd ennek érdekében?

- A MASZ nagyon fontosnak tartja, hogy a versenybírói munka megbecsült legyen. Megfelelő rangra szeretnénk emelni ezt, így 2021. január 1-től a MASZ elnökségének határozata értelmében átlag 40 százalékkal megemeljük a versenybírói díjakat, amikben 2018 óta nem volt változás. Az elnöki feladatok kiemelten díjazottak lesznek, mivel a vezetői szerepekhez egyedülálló felelősség is tartozik. A versenybírói képzések térítésmentesek, ezeket is a MASZ finanszírozza. Tervben van az is, hogy új formaruhánk lesz. Azoknak a versenybíróknak, akik a vb miatt kiemelt szerepet kaphatnak, lehetőséget nyújtunk arra, hogy vidéki versenyekre is meghívást kapjanak. Számukra biztosítjuk az útiköltséget és a szállást. A világbajnoksággal kapcsolatban az is felmerült, hogy azok az edzők és versenybírók, akinek nem megfelelő a nyelvtudása, angolnyelvi képzésben részesülhetnek majd, bár ez utóbbi még kidolgozás alatt áll. Olyan nyelvi képzéseket készítünk elő, amelyek egyszerre ötvözik a 21. század modern nyelvtanulásának és nyelvelsajátításának eszközeit, és töltik fel ezeket atlétika specifikus szókinccsel és idegen nyelvű szakmai ismeretekkel.

Ezek a lépések mind azt mutatják, a szövetségnek fontos, hogy az atlétika versenyeken szakmailag képzett versenybírók dolgozzanak. Az elvárás tőlünk versenybíróktól az, hogy a szakmai változásokat követőek, innovatívak és elkötelezettek legyünk.

- Úgy tűnik a technikai fejlődéshez és a tudás bővítéséhez minden adott lesz ebben az időszakban. Amennyiben azonban a dolgok emberi oldalát nézzük, ön szerint mi az, ami a legfontosabb lesz?

- Bár a világbajnokság nagy motivációt jelent, azt ki kell emelni, hogy ez mindannyiunknak a szabadidős elfoglaltsága. Amellett, hogy képzéseken veszünk részt és igyekszünk a tudásunk legjavát nyújtani a versenyeken, azt nem szabad elfelejtenünk, mennyire fontos a sportág szeretete és bírói munkánk élvezete. Az elvárások néha magasak, de a legfontosabb az, hogy a 2023-ig tartó útra úgy lépjünk, hogy izgalommal és bizakodással tegyük meg szakmai életünk legfontosabb útjának első lépéseit.